KURUMSAL

Biz EZC Agro'yuz...

EZC Agro olarak 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye Antalya bölgesinde inşa edilen sıvı ve granür fabrikasıyla büyük bir girişim sağlamıştır.

 

Almanya ve Japonya iş birliği ile ürünlerimiz en iyi şekilde üretilmesi için AR-GE çalışmaları yaptırılmış, 2 Yıldan fazla süren araştırma sonucunda EZC agro teknolojisi bulunmuştur. Milli sermaye ile uluslar arası ticaret şirketlerinden birisi olmayı hedeflemiştir. Globalde ilk 10 u hedeflerken üreticiye en iyisini en ucuza mal ettirmeyi kendisine hedeflemiştir. Tarım da üreticiye en iyi hizmeti ve en iyi ürünü sağlamak için EZC agro group olarak üreticiye gübre değil teknoloji sunuyoruz Ürünlerimiz Yeni nesil Akıllı sistem teknolojisi ile araştırma laboratuvarımız’da en iyisi için çalışıyoruz.

 

Bitkiler için biyo-uyarıcılar, aynı zamanda “Spesiyaller” olarak da adlandırılırlar, mahsullerin süreçlerini uyaran ve buna bağlı olarak kalite ve üretim miktarında bir artış sağlayan benzersiz formülasyonlardır. Hill çözümleri ayrıca, abiyotik stresin neden olduğu en yaygın hastalıkları önlemek için mahsulün kendini savunma mekanizmalarını geliştiren çok çeşitli bitki direnci indükleyicileri içerir. Biyostimülanlar ve direnç indükleyicilere ek olarak Hill, hem geleneksel hem de organik tarımda kullanılabilen sıvı gübreler üretir. Gübreleme ve yapraktan uygulamaya yönelik suda çözünür NPK gübreleri, ürünün tam çözünürlüğünü ve yüksek verimini elde etmek için yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilir.

 

Suda çözünenler kültürün tüm aşamalarında kullanılmak üzere dengeli NPK oranlarında incelenir. Makro elementler: Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K); Mezoelementler: Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve Kükürt (S); ve Mikroelementler: Bakır (Cu), Demir (Fe), Manganez (Mn), Çinko (Zn), Bor (B) ve Molibden (Mo) araştırma ve geliştirme ekibi tarafından sıvı ve katı çözeltilere dönüştürülerek, gerekli tüm besinleri eker. EZC Agro fabrikaları, şirketin “çevre dostu” politikasına uygun olarak sürdürülebilir enerji ile çalışır.

copyright © 2023 EZC Agro