Hill Zinch

Bu ürün yüksek çinko değeri ile çinko ihtiyacı olan bölgelerde amino asit bağlı çinko olarak alınması kolay yüksek kalitede çinko’dur.


Bitkilerin çinko ihtiyacını gidermede başarılı gübre çözeltisidir.


Çinko, bitki boyu ve dal gelişimini artıran önemli bir besin maddesidir. Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı var ise, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldırılan ürün miktarını doğrudan etkiler.


ÇİNKO SÜLFAT; sebzeler ve meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini, tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini artırır.

copyright © 2023 EZC Agro