Hill Strong

Deniz yosunu çiçeklenmeyi teşvik eder bitkinin daha hızlı büyümesini boy atmasını ve çabuk büyümesini sağlar bitkiyi stresten korur.


İçerisinde bulunan yüksek alğinik asit sayesinde bitkinin büyüme evresinde hızlı ve eşit bir büyüme görülür bu hem vejatetif açısından hem de homojenik açıdan önemlidir.


Bileşiminde yüksek oranda organik madde (%10) ile birlikte azot ihtiva eden amino asit çözeltisidir.


Tamamen bitkisel kaynaklardan üretilen Hill Strong yapraktan, yağmurlama sulamadan ve damla sulamadan; her cins gübre ve ilaç ile karıştırılarak uygulanabilir.


Bitkilerin aşırı ya da düşük sıcaklık, kuraklık, su yetersizliği gibi nedenlerle strese girdiği gelişimin yavaşladığı dönemlerde uygulanırsa, uyarıcı etkide bulunarak bu olumsuz şartlara dayanma süresi uzatır. Böylece bitkiye zaman kazandırarak kısa sürede yeniden canlanmasını ve gelişme faaliyetlerini devam ettirmesini sağlar. Bitkinin kök gelişimini hızlandırarak topraktaki besin maddelerinin bitkiye taşınmasını teşvik eder.

copyright © 2023 EZC Agro