Hill Flower

Kök yapısı içindir kısacası kılcal kök gelişimi sağlar.


Uygulanan besin elementlerinin; miktarlarının korunmasını, özellikle fosfor ve iz elementlerden daha fazla faydalanmasını sağlayın.


Kloroplastları yaşlanmaya karşı koruyarak fotosenteze, yeni organ oluşumuna ve meyve tutumuna destek olun.


Büyümedeki Duraksamaları Azaltarak Maksimum Verimi Hedefliyoruz Hill Agro kök sistemini uyararak bitkinin köklenmesini hızlandırır.


Fotosentezin teşvik edilmesi ile bitki daha fazla yeşil kalacağından daha fazla üretim yaparak verim ve kalite artışına destek olacaktır.


Ayrıca kök bölgesindeki serbest halde bulunan besin elementlerinin bitkiye alımını arttıracağından bitkinin stres koşullarına karşı daha dirençli olacağını da unutmayalım.

copyright © 2023 EZC Agro